79 کالا

اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار

برای اینکه پروفیلهای آلومینیومی را به هم وصل کنید نیاز به اتصالات خاص دارید. اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار تقریبا در هر زاویه ای قرار میگیرند که شامل انواع پیچ و مهره تی، نبشی ها و براکت های کنج، نبشی های اکسترود، پیچ های آلن و ... . با استفاده از این اتصالات خیالتان بابت افزایش یا کاهش اندازه و شکل چارچوب آلومینیوم راحت باشد چون این کار به راحتی و در زمان کم امکان پذیر است.

اطلاعات بیشتر درباره پروفیل شیاردار و اتصالات مخصوص آن 

partineh