بررسی قیمت و خرید انواع سه نظام تراشکاری | پارتینه

3,240,000 9%
2,948,400 تومان
10,400,000 10%
9,360,000 تومان
3,449,000 5%
3,276,550 تومان
22,443,000 11%
19,974,270 تومان