پارتینه / تخفیف‌های جدید پارتینه
20 کالا

تخفیف های ویژه در پارتینه | مدت زمان محدود هر هفته تخفیف تا 50%

4,884,500 5%
4,640,275 تومان
750,000 20%
600,000 تومان
790,000 5%
750,500 تومان
1,750,000 5%
1,662,500 تومان
3,249,000 5%
3,086,550 تومان
137,500 10%
123,750 تومان
118,500 5%
112,575 تومان
247,500 5%
235,125 تومان
770,000 5%
731,500 تومان
922,500 4%
885,600 تومان
902,500 3%
875,425 تومان
1,225,500 3%
1,188,735 تومان