بررسی قیمت و خرید انواع کوپلینگ صنعتی | پارتینه


پرسش و پاسخ درباره کوپلینگ و واسطه

1- انتقال توان از قسمت محرک به متحرک 2- جذب ارتعاشات موجود در سیستم 3- عدم انتقال حرارت از موتور به قسمت متحرک 4- جبران انحراف شفت ها
کوپلینگ واسطه‌ای است بین شفت خروجی یک تولید کننده حرکت (محرک) و شفت ورودی یک دریافت کننده نیروی حرکتی (متحرک).شفت با قرارگیری بین محرک و متحرک، نیرو و گشتاور را از یکی به دیگری انتقال می‌دهد.همچنین کوپلینگ موجب اتصال صحیح شفت‌ها به یکدیگر می‌شود.