در بازار فروشندگان بیشماری را می توان مشاهده کرد که اکثرا ادعا دارند که وارد کننده و تنها نماینده رسمی یک برند خاص در بازار می باشند. در حالی که شما از همان برند و با همان ابعاد در نقاط مختلف بازار میتوانید به وفور مشاهده کنید. ازم است بدانید که نمایندگی رسمی را در هر کشور فقط به یک شرکت می دهند. در هنگام خرید بال اسکرو بسیار مراقب برند های تقلبی موجود در بازار باشید و چنانچه که قصد دارید برای یک دستگاه بالای ۳۰ یا ۴۰ میلیون هزینه کنید، به خاطر چند صد هزار تومان خود را اسیر برندهای ضعیف موجود در بازار نکنید.