ابزار و یراق آلات / تجهیزات نقطه جوش باتری / نوار نیکل (پلیت نیکل)
2 کالا