پرینتر سه بعدی / قطعات پرینتر سه بعدی / تسمه و پولی GT2
30 کالا

تسمه و پولی تایمینگ GT2 | مناسب پرینتر سه بعدی