24 کالا

خرید مهره تی (T) و پیچ تی مناسب پروفیل شیاردار مهندسی - پارتینه

مکانیزم عمل مهره تی شکل را از اینجا ببینید.