پرسش و پاسخ درباره شفت پایه دار

شفت میله ای فلزی است که برای ایجاد حرکت خطی به همراه بلبرینگ خطی مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ای از این شفت ها که بر روی پایه آلومینیومی قرار می گیرد به عنوان شفت پایه دار یا زیره دار شناخته می شود.

شفت پایه دار مقاومت بیشتری در برابر فشار دارد. با اضافه کردن پایه در زیر شفت، مقاومت خمشی شفت تا حد زیادی افزایش می یابد و به خصوص در طول های بالا، از خمش و شکم دادن شفت جلوگیری می کند.