قیمت و خرید آنلاین بلبرینگ خطی بلوکی | پارتینه


بلبرینگ خطی بلوکی

بلبرینگ های خطی بلوکی که با مدل SC شناخته می‌شوند نوعی دیگر از بلبرینگ های خطی است که از یک بلبرینگ خطی سری LM با یک بلوک آلومینیمی تشکیل شده اند.

بلبرینگ خطی بلوکی شیار دار

آخرین نوع از بلبرینگ های خطی که قصد بررسی آن را داریم، بلبرینگ خطی بلوکی شیار دار است متشکل از یک بلبرینگ خطی شیار دار و یک بلوک آلومینیمی مخصوص بوده که بلبرینگ به کار رفته در آن از سری LM…UUOP است. این نوع از بلبرینگ های خطی به دلیل داشتن شیار، برای قرارگیری بر روی شفت‌های پایه‌دار مناسب هستند.