خرید فشنگی کولت


فشنگی کولت

فشنگی کولت قطعه‌ای مخروطی شکل است که با قرار گیری داخل کولت و بستن مهره روی آن جمع شده و ابزار مورد نظر را که در مرکز آن قرار میگیرد، ثابت نگه می‌دارد. حالت ارتجاعی فشنگی به واسطه جنس آن و همچنین شیار‌های متعددی که روی آن ایجاد شده به وجود می‌آید که به همین دلیل به آن فشنگی فنری نیز گفته می‌شود. همین حالت فنری باعث شده تا بتوانید ابزار‌هایی تا یک میلیمتر کمتر از قطر نامی را نیز بر روی کولت ببندید. فشنگی‌ها دارای سایز‌های متنوعی هستند که کوچک ترین آن ER8 و بزرگترین آن ER40 است که ER نشان دهنده مدل و عدد بعد از آن بیانگر قطر خارجی فشنگی است.

برای خرید هر کدام از اجزای کولت فشنگی به صفحه مربوطه مراجعه کنید.