خرید مهره کولت

مهره کولت ER20-A

133,600 تومان
133,600 تومان

مهره کولت ER16-A

150,000 تومان
150,000 تومان
184,500 تومان

مهره کولت ER11-A

105,000 تومان
105,000 تومان

مهره کولت ER20-M

197,500 تومان
197,500 تومان
137,500 تومان
219,500 تومان
290,000 تومان
184,500 تومان
184,500 تومان
219,500 تومان
290,000 تومان
204,500 تومان
200,000 تومان
205,000 تومان

مهره کولت

مهره کولت قطعه‌ای است که با بستن آن روی بدنه کولت، فشنگی را درون بدنه ثابت می‌کند و با وارد کردن نیرو به فشنگی آن را جمع میکند تا ابزار را در جای خود ثابت نگه دارد. مهره‌های سری ER دارای سه مدل A، M و UM هستند که تفاوت آنها در قطر و گام رزوه و همچنین قسمت آچار خور مهره است. در خرید مهره برای اسپیندل‌هایی که فاقد فشنگی و مهره کولت هستند توجه به دو پارامتر قطر و گام بسیار حائز اهمیت است.

برای خرید هر کدام از اجزای کولت فشنگی به صفحه مربوطه مراجعه کنید.