خرید مهره کولت

مهره کولت ER20-A

67,500 تومان
67,500 تومان
79,500 تومان

مهره کولت ER16-A

62,500 تومان
62,500 تومان
67,500 تومان

مهره کولت ER11-A

52,500 تومان
52,500 تومان
117,500 تومان
155,500 تومان
180,000 تومان
148,000 تومان
200,500 تومان
163,500 تومان
117,500 تومان
143,000 تومان
148,000 تومان
133,000 تومان

مهره کولت

مهره کولت قطعه‌ای است که با بستن آن روی بدنه کولت، فشنگی را درون بدنه ثابت می‌کند و با وارد کردن نیرو به فشنگی آن را جمع میکند تا ابزار را در جای خود ثابت نگه دارد. مهره‌های سری ER دارای سه مدل A، M و UM هستند که تفاوت آنها در قطر و گام رزوه و همچنین قسمت آچار خور مهره است. در خرید مهره برای اسپیندل‌هایی که فاقد فشنگی و مهره کولت هستند توجه به دو پارامتر قطر و گام بسیار حائز اهمیت است.

برای خرید هر کدام از اجزای کولت فشنگی به صفحه مربوطه مراجعه کنید.